Hotline: 0935 921 923
Lúa vàng 01(22-16-6+TE) Lúa vàng 01(22-16-6+TE) DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
S000052 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Lúa vàng 01(22-16-6+TE)

  • DAP vàng
    Đạm vàng
    Chất lượng vàngI. Thành phần:
Đạm(N)         : 22%          Canxi(CaO)      : 0,30%
Lân(P2O5)    : 16%          Lưu huỳnh(S)   : 0,30%
Kali(K2O)      : 6%           Silic Oxit(SiO2)  : 1%
                                        Kẽm(Zn)            : 5ppm

II. Công dụng:
- Tăng ra rễ, nảy chồi( đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày: * Bón thúc cây con(7-10 ngày sau sạ hoặc trước cấy): 150-200 kg/ha.
                                         * Bón thúc đẻ nhánh(18-20 ngày sau sạ hoặc cấy): 150-200 kg/ha.
- Lúa thơm( lúa mùa) dài ngày: * Bón lót khi cấy: 100-125kg/ha
                                                  * Bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh: 100-125 kg/ha.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second