Hotline: 0935 921 923
Lúa 2( 25-0-25 + TE) Lúa 2( 25-0-25 + TE) Phân bón NPK chuyên dùng cho lúa S000032 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Lúa 2( 25-0-25 + TE)

  • Phân bón NPK chuyên dùng cho lúaI. Thành phần:
Đạm( N)         : 25%              Canxi( CaO)         : 0,30%
Lân( P2O5)    : 0%                Magie( MgO)        : 0,35%
Kali( K2O)      : 25%              Lưu huỳnh( S)      : 0,50%
Sắt( Fe): 100ppm; Đồng( Cu): 5ppm; Kẽm( Zn): 5ppm; B: 10ppm

II. Công dụng:
- Giúp cây sinh trưởng, phát triển mạnh, đòng to, trổ đều, bông to, hạt chắc.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn nặng, hạn, úng.
- Tâng năng suất, chất lượng lúa, gạo, tăng lợi nhuận.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày:
* Bón đón đòng( 40-45 ngày sau sạ hoặc cấy): 150 - 200 kg/ ha.
- Lúa thơm( lúa mùa) đặc sản:
* Khi lúa bắt đầu có đòng: 75-100 kg/ ha.
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second