Hotline: 0935 921 923
Lúa 1( 22-17-7) Lúa 1( 22-17-7) Phân bón NPK chuyên dùng cho lúa S000031 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Lúa 1( 22-17-7)

  • Phân bón NPK chuyên dùng cho lúaI. Thành phần:
    Đạm( N)        :  22%              Canxi( CaO)     :  0,30%
    Lân( P2O5)    : 17%               Mg( MgO)         : 0,35%
    Kali( K2O)      : 7%                Lưu huỳnh( S)   : 0,50%
    Sắt( Fe): 10ppm; Đồng( Cu): 5ppm; Kẽm(Zn): 5ppm; B: 10ppm

II. Công dụng:
- Tăng ra rễ, nảy chồi( đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày:
  + Bón thúc cây con( 7- 10 ngày sau sạ hoặc trước khi cấy): 150 - 200 kg/ ha.
  + Bón thúc đẻ nhánh( 18 - 20 ngày sau sạ hoặc cấy): 150 - 200 kg/ ha
- Lúa thơm( lúa mùa) dài ngày:
  + Bón lót khi cấy: 100 - 125 kg/ ha.
  + Bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh: 100 - 125 kg/ ha
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second