Hotline: 0935 921 923
Hương Lúa 1( 22-15-5+TE) Hương Lúa 1( 22-15-5+TE) Phân bón cao thế hệ mới
Chuyên dùng bón cho lúa đợt 1
S000050 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Hương Lúa 1( 22-15-5+TE)

  • Phân bón cao thế hệ mới
    Chuyên dùng bón cho lúa đợt 1I. Thành phần:
Đạm(N)        : 22%           Canxi(CaO)      : 0,30%
Lân(P2O5)    : 15%          Lưu huỳnh(S)    : 1%
Kali(K2O)      : 5%            Kẽm(Zn)            : 5ppm

II. Công dụng:
- Tăng ra rễ, nảy chồi( đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày:  * Bón thúc cây con( 7-10 ngày sau sạ hoặc trước khi cấy): 150-200 kg/ha.
                                          * Bón thúc đẻ nhánh( 18-20 ngày sau sạ hoặc cấy): 150-200 kg/ha.
- Lúa thơm( lúa mùa) dài ngày: * Bón lót khi cấy: 100-125 kg/ha.
                                                  * Bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh: 100-125 kg/ha.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second