Hotline: 0935 921 923
Gold 3( 15-15-15 + TE) Gold 3( 15-15-15 + TE) - Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột và phẩm chất nông sản.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
 
S000042 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Gold 3( 15-15-15 + TE)

  • - Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
    - Tăng hàm lượng đường, tinh bột và phẩm chất nông sản.
    - Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
     I. Thành phần:
Đạm( N)          : 15%         Canxi( CaO)        : 0,30%
Lân( P2O5)     : 15%         Lưu huỳnh( S)     : 1%
Kali( K2O)       : 15%         Kẽm( Zn)             : 5ppm

II. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Rau màu: 100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second