Hotline: 0935 921 923
Con Én Vàng(20-20-15+TE) Con Én Vàng(20-20-15+TE) DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
 
S000054 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Con Én Vàng(20-20-15+TE)

  • DAP vàng
    Đạm vàng
    Chất lượng vàng
     I. Thành phần:
Đạm(N)        : 20%      Canxi(CaO)     :0,30%
Lân(P2O5)   : 20%      Lưu huỳnh(S)   : 1%
Kali(K2O)     : 15%     Kẽm(Zn)            : 5ppm

II. Công dụng:
- Đạm vàng làm tăng hiệu quả sử dụng đạm và giảm sự thất thoát đạm.
- Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
- Đòng to, trổ đều, bông lớn, chắc hạt, sáng hạt.
- Tăng sức chống chịu sâu bệnh và thời tiết xấu.

III. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Rau màu:100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second