Hotline: 0935 921 923
Apple 2( 16-16-8 + TE) Apple 2( 16-16-8 + TE) Phân NPK TE APPLE 2 cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối, thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng đất sinh thái khác nhau, giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng nông sản. S000037 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Apple 2( 16-16-8 + TE)

  • Phân NPK TE APPLE 2 cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối, thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng đất sinh thái khác nhau, giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng nông sản.I. Thành phấn: 
Đạm( N)         : 16%        Canxi( CaO)       : 0,30%
Lân( P2O5)    : 16%        Lưu huỳnh( S)    : 1%
Kali( K2O)      : 8%          Kẽm( Zn)            : 5ppm

II. Cách dùng:
- Lúa: 400-500 kg/ha/vụ.
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,2-0,4 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,7-1,7 kg/cây/lần.
- Rau màu: 120-170 kg/ha/lần.
- Bắp( ngô): 400-500 kg/ha/vụ.
- Cây trồng khác: 300-500 kg/ha/vụ.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second