Hotline: 0935 921 923
Apple 1( 20-20-15 + TE) Apple 1( 20-20-15 + TE) Phân bón NPK TE Apple 1 cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối, thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng nông sản. S000036 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Apple 1( 20-20-15 + TE)

  • Phân bón NPK TE Apple 1 cao cấp có thành phần dinh dưỡng cân đối, thích hợp cho các loại cây trồng trên nhiều vùng sinh thái khác nhau, giúp cây phát triển tốt, tăng năng suất và chất lượng nông sản.I. Thành phần:
Đạm( N)          : 20%          Canxi( CaO)      : 0,32%
Lân( P2O5)     : 20%          Magie( MgO)     : 0,50%
Kali( K2O)       : 15%          Lưu huỳnh( S)   : 0,50%
Silic( SiO2)      : 1%
Bo( B): 25ppm; Kẽm( Zn): 30ppm; Đồng( Cu): 25ppm; Sắt( Fe): 20ppm

II. Cách dùng:
- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây non, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng
- Cao su, mía, mì, cá phê...: 200-400 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Rau màu: 100-150 kg/ ha/ lần.
- Bắp( ngô): 300-500 kg/ha. Chia ra bón lót, thúc cây con và thúc cây xoắn nõn chuẩn bị trổ cờ.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ ha/ lần.
 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second