Hotline: 0935 921 923

Root fertilizers (31 products)

Hi-Tech Organic RUBY

Hi-Tech Organic RUBY

Phân Hữu Cơ Khoáng Hi-Tech Organic Ruby
Boro

Boro

Phân bón vi lượng giàu Bo thích hợp sử dụng Viet Gap
Hi-Tech Organic Gold

Hi-Tech Organic Gold

Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng
Tốt cho tất cả cây trồng
Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

-> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
-> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
-> Hoạt động tích cực của VSV có ích
Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
Bổ sung Axit Humic cần thiết.
Humic - My

Humic - My

Sản phẩm nhập khẩu từ Mỹ có công dụng nâng cao năng suất cho các loại cây trồng cực mạnh.
Con Én Vàng(20-20-15+TE)

Con Én Vàng(20-20-15+TE)

DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
 
Lúa vàng 02(25-0-25+TE)

Lúa vàng 02(25-0-25+TE)

DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
Lúa vàng 01(22-16-6+TE)

Lúa vàng 01(22-16-6+TE)

DAP vàng
Đạm vàng
Chất lượng vàng
Hương lúa 2(20-0-22+TE)

Hương lúa 2(20-0-22+TE)

Phân bón cao cấp thế hệ mới, chuyên dùng bón cho lúa đợt 2
Hương Lúa 1( 22-15-5+TE)

Hương Lúa 1( 22-15-5+TE)

Phân bón cao thế hệ mới
Chuyên dùng bón cho lúa đợt 1
NPK 16-16-8 + TE

NPK 16-16-8 + TE

NPK 16-16-8 + TE
Thần Nông 1(20-20-15 + TE)

Thần Nông 1(20-20-15 + TE)

Phân bón NPK cao cấp 
Thích hợp cho tất cả các loại cây trồng
Winner 3(15-5-20+TE+BO)

Winner 3(15-5-20+TE+BO)

Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập
Winner 2(17-10-17+TE)

Winner 2(17-10-17+TE)

Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho tất cả các loại cây trồng
Winner 1( 20-20-15+TE)

Winner 1( 20-20-15+TE)

Phân bón NPK cao cấp
Nguyên liệu ngoại nhập, sử dụng tốt cho các loại cây trồng
Phi Mã 2(18-8-25+TE)

Phi Mã 2(18-8-25+TE)

Phân bón NPK cao cấp thế hệ mới
Sử dụng cho cây lúa và các loại cây trồng khác
 
Phi Mã 1( 25-15-5 + TE)

Phi Mã 1( 25-15-5 + TE)

pm1Phân bón NPK cao cấp thế hệ mới
Sử dụng cho cây lúa và các loại cây trồng khác
Gold 3( 15-15-15 + TE)

Gold 3( 15-15-15 + TE)

- Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột và phẩm chất nông sản.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second