Hotline: 0935 921 923

Pesticides (7 products)

ỐC-ÔM 700WP

ỐC-ÔM 700WP

Đặc trị: ốc bươu vàng, có tác động tiếp xúc, vị độc, ức chế men hô hấp, ốc không ăn không di chuyển được, chết nhanh sau tiếp xúc thuốc. Thuốc tiếp xúc làm ung trứng, thối trứng, làm cho trứng không nở thành ốc con.
 
Trắng xanh WP

Trắng xanh WP

TRẮNG XANH WP tác động bằng cơ chế vi nấm ký sinh, hút dinh dưỡng trực tiếp từ cơ thể côn trùng và sâu rầy gây hại, gây chết trực tiếp và có khả năng lan truyền, tấn công dịch hại trên diện rộng
Amino 15SL

Amino 15SL

Thuốc trừ sâu sinh học
DT EMA 40EC

DT EMA 40EC

Incredients:
  • Emamectin benzoate…40g/liter
DT ABA 60.5EC

DT ABA 60.5EC

Incredients:
  • Abamectin benzoate ...60.5g/litter
               
SEASON 450SC

SEASON 450SC

Incredients:
  • Buprofezin…400g/l
  • Deltamethrin…50g/l
PROCHESS 250WP

PROCHESS 250WP

Incredients:
  • Dinotefuran…50g/kg
  • Imidacloprid...200g/kg
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second