Hotline: 0935 921 923

Herbicides (3 products)

BUTACO 600EC

BUTACO 600EC

DIỆT MẦM CỎ DẠI TRÊN RUỘNG LÚA
An toàn cho lúa
Không chết trũng
TRILLA PLUS 80WG

TRILLA PLUS 80WG

Hiệu quả trừ cỏ cao, kéo dài
An toàn cho người và cây trồng trong sử dụng
Phù hợp cho các loại cây trồng mía, khoai mì, cà phê
CAPECO 500EC

CAPECO 500EC

Incredients:
  • Acetochlor…500g/l
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second