Hotline: 0935 921 923

Fungicides (6 products)

ZILLA 100SC

ZILLA 100SC

ĐẶC TRỊ NẤM BỆNH
Mua ngay tại Shopee!
UPPER 400SC

UPPER 400SC

Incredients:
  • Azoxystrobin 250g/liter
  • Difenoconazole 150g/liter
ORI 150SC

ORI 150SC


ORI 150SC  Là thuốc trừ nấm bệnh hoạt chất kép. Có tác động lưu dẫn cực mạnh. Phổ tác dụng rộng, phòng trừ nhiều loại bệnh trên các loại cây trồng như:  Vàng rụng lá, nấm hồng, phấn trắng, héo đen đầu lá hại Cao Su; Rỉ sắt, thán thư hại Cà Phê; Khô vằn, lem lép hạt, đạo ôn hại lúa.
ORI 150SC  Ngoài việc ngăn chặn nấm mới xâm nhiễm còn truy diệt tận gốc những sợi nấm đã xâm nhập sâu vào bệnh trong mô cây. ORI 150SC còn giữ lá xanh dầy kéo dài, giúp cây quang hợp hiệu quả hơn.
 
HEXALAZOLE 300SC

HEXALAZOLE 300SC

Incredients:
  • Hexaconazole 50g/liter
  • Tricyclazole 250g/liter
RUBBERCARE 720WP

RUBBERCARE 720WP

Incredients:
  • Metalaxyl-M 60g/kg
  • Mancozeb 660g/kg
VILLA-FUJI 50SL

VILLA-FUJI 50SL

Incredients:
  • Validamycin A… 50g/l
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second