Hotline: 0935 921 923
Siêu lân đỏ Siêu lân đỏ Hạ phèn số 1, Giải độc nhanh, Ra rễ cực mạnh, Hạn chế lem lép hạt, Phòng đốm vằn, cháy lá 02304 Foliar fertilizers Quantity: 1001 chai

Siêu lân đỏ

  • Hạ phèn số 1, Giải độc nhanh, Ra rễ cực mạnh, Hạn chế lem lép hạt, Phòng đốm vằn, cháy lá1/ THÀNH PHẦN:
N: 6,5%, P2O5: 7,9%, K2O: 4,7%, Mn: 190ppm, Zn: 900ppm, B: 200ppm, Cu: 150ppm
pH: 7, tỷ trọng: 1,05 - 1,12
Phụ gia đặc biệt

2/ CÔNG DỤNG:
- Hạ phèn số 1
- Giải độc nhanh
- Ra rễ cực mạnh
- Hạn chế lem lép hạt
- Phòng đốm vằn, cháy lá
 
     

 

Products in this Category

RA HOA

RA HOA

Kích thích hao nở rộ
Canxi - Bo

Canxi - Bo

Thích hợp giai đoạn cây ra hoa, đậu trái, lớn trái
Dưỡng hoa, chống khô, rụng hoa và trái non, khắc phục hiện tượng sọc ếch
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second