Hotline: 0935 921 923
Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi Đâm chồi
Đẻ nhánh
Nở bụi
2707 Foliar fertilizers Quantity: 1000 chai

Đâm chồi - đẻ nhánh - nở bụi

  • Đâm chồi
    Đẻ nhánh
    Nở bụi1/ THÀNH PHẦN:
N: 6,5%, P2O5: 7,9%, K2O: 4,7%, Mn: 190ppm, Zn: 900ppm, Cu: 150ppm, B: 200ppm, Mo: 200ppm
pH: 5-7, tỷ trọng: 1,05 - 1,12
Phụ gia đặc biệt
 
     

 

Products in this Category

RA HOA

RA HOA

Kích thích hao nở rộ
Canxi - Bo

Canxi - Bo

Thích hợp giai đoạn cây ra hoa, đậu trái, lớn trái
Dưỡng hoa, chống khô, rụng hoa và trái non, khắc phục hiện tượng sọc ếch
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second