Thuốc trừ sâu dưỡng cây: Amino 15SL (250ml) • Phân bón & Thuốc BVTV Đức Thành

Thuốc trừ sâu dưỡng cây: Amino 15SL (250ml)

Thuốc trừ sâu dưỡng cây: Amino 15SL (250ml)

  • Phục hồi cây suy yếu sau thu hoạch, sau xử lý bệnh.
  • Giúp đọt mập, lá xanh.
  • Giúp phân hóa mầm hoa, kích thích ra hoa đồng loạt.
  • Giúp cây đậu trái nhiều, hạn chế rụng trái sinh lý.
  • Giúp trái lớn nhanh, chắc trái, nặng trái.
  • Giúp trái căng bóng, tròn đều, mẫu mã đẹp, vỏ mỏng, mọng nước.
  • Tăng hương vị chất lượng nông sản, giúp trái ngọt, thơm, giàu dinh dưỡng.
  • Tăng 30% khả năng quang hợp cho cây trồng.
  • Tăng khả năng chống chịu thời tiết, tăng năng suất, chất lượng cây trồng.
  • Dinh dưỡng hữu cơ an toàn cho cây trồng, con người, vật nuôi và môi trường.
Danh mục: