Hotline: 0935 921 923
Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix -> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
-> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
-> Hoạt động tích cực của VSV có ích
S000063 Root fertilizers Quantity: 100 bottle

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

  • -> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
    -> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
    -> Hoạt động tích cực của VSV có íchQuantity
Quantity: 100 bottle
I. Thành phần:
Hữu cơ  : 23%       B            : 200ppm
N-P-K    : 1-1-1      Độ ẩm    : 30%
Trichoderma spp: 106 CFU/gr
Pseudomonas spp: 106 CFU/gr

II. Công dụng:
- Cung cấp dinh dưỡng thiết yếu phù hợp cho các loại cây trồng.
- Cung cấp mùn hữu cơ nhằm cải tạo đất canh tác cho cây công nghiệp lâu năm và cây ăn trái, giúp đất xốp đất, giữ ẩm tốt.
- Tăng khả năng trao đổi chất, giảm bốc hơi và rửa trôi dinh dưỡng, ra rễ cực mạnh, lông hút dải chống úng thối.
- Giảm lượng phân hóa học, tăng năng suất và chất lượng nông sản.
- Với sự hiện diện của Nấm Trichoderma có tác dụng phòng trị các loại nấm bệnh( Fusarium, Phythopthra...) gây hại trên cây trồng.

 
     

 

Products in this Category

Hi-Tech Organic Gold

Hi-Tech Organic Gold

Thúc đẩy tăng trưởng cây trồng
Tốt cho tất cả cây trồng
Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
Bổ sung Axit Humic cần thiết.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second