Hotline: 0935 921 923
Lúa 1( 22-17-7) Lúa 1( 22-17-7) Phân bón NPK chuyên dùng cho lúa S000031 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Lúa 1( 22-17-7)

  • Phân bón NPK chuyên dùng cho lúaI. Thành phần:
    Đạm( N)        :  22%              Canxi( CaO)     :  0,30%
    Lân( P2O5)    : 17%               Mg( MgO)         : 0,35%
    Kali( K2O)      : 7%                Lưu huỳnh( S)   : 0,50%
    Sắt( Fe): 10ppm; Đồng( Cu): 5ppm; Kẽm(Zn): 5ppm; B: 10ppm

II. Công dụng:
- Tăng ra rễ, nảy chồi( đẻ nhánh), vươn cao, tăng số chồi hữu hiệu.
- Giúp cây khỏe mạnh, tăng sức chống chịu sâu bệnh, phèn mặn, hạn, úng.
- Tăng năng suất, chất lượng lúa, gạo.
- Duy trì cân bằng dinh dưỡng trong đất, nâng cao độ phì nhiêu của đất.

III. Cách dùng:
- Lúa cao sản ngắn ngày:
  + Bón thúc cây con( 7- 10 ngày sau sạ hoặc trước khi cấy): 150 - 200 kg/ ha.
  + Bón thúc đẻ nhánh( 18 - 20 ngày sau sạ hoặc cấy): 150 - 200 kg/ ha
- Lúa thơm( lúa mùa) dài ngày:
  + Bón lót khi cấy: 100 - 125 kg/ ha.
  + Bón thúc khi lúa bắt đầu đẻ nhánh: 100 - 125 kg/ ha
     

 

Products in this Category

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

-> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
-> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
-> Hoạt động tích cực của VSV có ích
Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
Bổ sung Axit Humic cần thiết.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second