Hotline: 0935 921 923
Apple 3( 20-15-20 + TE) Apple 3( 20-15-20 + TE) - Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
- Tăng hàm lượng đường, tinh bột và phẩm chất nông sản.
- Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.
S000038 Root fertilizers Quantity: 0 bottle

Apple 3( 20-15-20 + TE)

  • - Kích thích hình thành nhiều mủ, mủ đậm đặc, độ mủ cao.
    - Tăng hàm lượng đường, tinh bột và phẩm chất nông sản.
    - Tăng ra rễ, nảy chồi, đẻ nhánh, ra hoa, đậu trái.I. Thành phần:
Đạm( N)          : 20%           Canxi( CaO)      : 0,30%
Lân( P2O5)     : 15%           Magie( MgO)     : 0,15%
Kali( K2O)       : 20%           Lưu huỳnh( S)   : 0,35%
                                            Kẽm( Zn)           : 30ppm

II. Cách dùng:
- Cao su, mía, mì, cà phê...: 300-500 kg/ha/lần.
- Cây ăn trái KTCB: 0,1-0,3 kg/cây/lần.
- Cây ăn trái kinh doanh: 0,5-1,5 kg/cây/lần.
- Lúa: 300-400 kg/ha. Chia ra bón thúc cây con, thúc đẻ nhánh và thúc đón đòng.
- Rau màu: 100-150 kg/ha/lần.
- Cây trồng khác: 100-200 kg/ha/lần.
     

 

Products in this Category

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

Phân hữu cơ vi sinh Tri - Mix

-> HIệu quả cao trong việc phòng các bệnh hại và bệnh do tuyến trùng.
-> Làm giàu mùn hữu cơ, tăng độ phì cho đất.
-> Hoạt động tích cực của VSV có ích
Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Phân hữu cơ sinh học Sơn Ca

Cung cấp lượng hữu cơ đậm đặc đã được hoạt hóa.
Cung cấp nguyên tố đa, trung vi lượng cần thiết.
Bổ sung Axit Humic cần thiết.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second