Hotline: 0935 921 923
Sâu đất Sâu đất Hoạt Chất:
- Fipronil...........................3g/kg
- Phụ gia đặc biệt ........997g/kg
S000067 Pesticides Quantity: 1 bottle

Sâu đất

  • Hoạt Chất:
    - Fipronil...........................3g/kg
    - Phụ gia đặc biệt ........997g/kgQuantity
Quantity: 1 bottle
Hướng dẫn sử dụng:

        Cây trồng                    
     
       Sâu hại                                 
     Liều lượng       
Lúa sâu đục thân 10kg/ha, độ sâu mực nước tốt nhất là 5 - 7 cm
Cà phê rệp sáp gốc 15kg/ha, tưới đẫm mặt đất, để nước thấm sâu từ 10 - 20 cm so với mặt đất
Tiêu tuyến trùng 15kg/ha, tưới đẫm mặt đất, để nước thấm sâu từ 10 - 20 cm so với mặt đất
Khoai lang sùng, bọ hà 15kg/ha, tưới đẫm mặt đất, để nước thấm sâu từ 10 - 20 cm so với mặt đất
 
Lưu ý:
- Không sử dụng thuốc trong ruộng lúa có nuôi tôm.
- Không sử dụng thuốc trong ruộng lúa có sự chảy tràn nước trực tiếp vào trong những ao hồ, kênh, rạch....
 
     

 

Products in this Category

SEASON 450SC

SEASON 450SC

Incredients:
  • Buprofezin…400g/l
  • Deltamethrin…50g/l
PROCHESS 250WP

PROCHESS 250WP

Incredients:
  • Dinotefuran…50g/kg
  • Imidacloprid...200g/kg
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second