Hotline: 0935 921 923
Vua vào gạo Vua vào gạo Tăng số hạt, chắc hạt, đạt tiêu chuẩn cao
Tăng năng suất, giảm bệnh hại
 
020434 Foliar fertilizers Quantity: 1000 chai

Vua vào gạo

  • Tăng số hạt, chắc hạt, đạt tiêu chuẩn cao
    Tăng năng suất, giảm bệnh hại
      
1/ THÀNH PHẦN:
N: 6%, P205: 8%, K2O: 10%, Zn: 3000pm, Bo: 5000pm, pH: 7, tỷ trọng: 1,2
Phụ gia đặc biệt từ Canxi 100.000ppm

2/ CÔNG DỤNG:
- Tăng số hạt, chắc hạt, đạt tiêu chuẩn cao
- Tăng tuổi thọ lá đòng, xanh lá đòng
- Tăng năng suất, giảm bệnh hại
- Lúa chín đồng loạt, sớm 3-5 ngày
- Dưỡng bông, nuôi hạt vào gạo cực nhanh

3/ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:
- Pha 50cc cho bình 25 lít
- Phun từ giai đoạn lúa trổ đều đến khi thu hoạch
 
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second