Hotline: 0935 921 923
Siêu nặng ký Siêu nặng ký Chuyên dùng bán lúa tươi
Vô gạo cực nhanh
Chín chắc tới cậy
Hạt to - nặng ký, sáng mẩy
02043 Foliar fertilizers Quantity: 1000 chai

Siêu nặng ký

  • Chuyên dùng bán lúa tươi
    Vô gạo cực nhanh
    Chín chắc tới cậy
    Hạt to - nặng ký, sáng mẩy1/ THÀNH PHẦN:
N: 100.000ppm, P2O5: 50.000ppm, K2O: 70.000ppm, NAA: 3000ppm, Nitrophenol: 2.000ppm, Fe: 300ppm, Mn: 200ppm, Mo: 200ppm, Zn: 30ppm, Mg: 50ppm, B: 100ppm
pH: 7, Tỷ trọng: 1,1
Phụ gia đặc biệt

2/ CÔNG DỤNG:
- Chuyên dùng bán lúa tươi
- Vô gạo cực nhanh
- Chín chắc tới cậy
- Hạt to - nặng ký, sáng mẩy
 
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second