Hotline: 0935 921 923
Siêu lân đỏ Siêu lân đỏ Hạ phèn số 1, Giải độc nhanh, Ra rễ cực mạnh, Hạn chế lem lép hạt, Phòng đốm vằn, cháy lá 02304 Foliar fertilizers Quantity: 1001 chai

Siêu lân đỏ

  • Hạ phèn số 1, Giải độc nhanh, Ra rễ cực mạnh, Hạn chế lem lép hạt, Phòng đốm vằn, cháy lá1/ THÀNH PHẦN:
N: 6,5%, P2O5: 7,9%, K2O: 4,7%, Mn: 190ppm, Zn: 900ppm, B: 200ppm, Cu: 150ppm
pH: 7, tỷ trọng: 1,05 - 1,12
Phụ gia đặc biệt

2/ CÔNG DỤNG:
- Hạ phèn số 1
- Giải độc nhanh
- Ra rễ cực mạnh
- Hạn chế lem lép hạt
- Phòng đốm vằn, cháy lá
 
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second