Hotline: 0935 921 923
Lớn trái mãng cầu Lớn trái mãng cầu Chuyên dùng cho trái mãng cầu S000055 Foliar fertilizers Quantity: 0 bottle

Lớn trái mãng cầu

  • Chuyên dùng cho trái mãng cầuI. Thành phần:
N          : 5%        S     : 1,2%
P2O5   : 5%         Mg  : 0,2%
K         : 45%       Zn  : 50ppm
                           B    : 30ppm

II. Công dụng:
- Tạo phấn, nở gai, lên màu.
- Trái lớn tối đa, đẹp trái.
- Dai thịt, chắc trái, dày lá, hạn chế đi đọt, hạn chế méo trái, nứt trái, đít khỉ, sọc ếch, hạn chế bã trầu, vàng lá, thối rễ, suy cây. 

III. Cách dùng: 
- Pha 20-25 gr/bình 20 lít nước( 200-250 gr/phuy) phun ướt đều tán lá.
- Phun từ khi tượng trái non đến chuẩn bị thu hoạch. Phun định kỳ 10-15 ngày/lần.
- Phun vào lúc sáng sớm hay chiều mát, hiệu quả càng cao.

 
     

 

Products in this Category

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

- Chống nứt trái, thối trái do thiếu canxi
- Lớn trái, nở gai, múi to
- Hạn chế sơ đen, sượng múi
Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

- Kích hoạt hệ sinh vật, giúp ra rễ cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second