Hotline: 0935 921 923
Dưỡng Lớn Trái Non Dưỡng Lớn Trái Non Dưỡng lớn trái non S000065 Foliar fertilizers Quantity: 0 bottle

Dưỡng Lớn Trái Non

  • Dưỡng lớn trái nonDưỡng lớn trái non
     

 

Products in this Category

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

- Chống nứt trái, thối trái do thiếu canxi
- Lớn trái, nở gai, múi to
- Hạn chế sơ đen, sượng múi
Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

- Kích hoạt hệ sinh vật, giúp ra rễ cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second