Hotline: 0935 921 923
Duc Thanh 9_ Super Amino Duc Thanh 9_ Super Amino Thành phần:
N: 6%; P2O5: 8%; K2O: 10%
Zn: 3.000ppm; Bo: 5.000ppm; 
pH: 7, tỷ trọng: 1,2
Phụ gia đặc biệt: Glycine, Lysine, Axit Glutamic, Methionine, Histidine, Tryosine, Cystine, Proline.
S000075 Foliar fertilizers Quantity: 1 bottle

Duc Thanh 9_ Super Amino

 • Thành phần:
  N: 6%; P2O5: 8%; K2O: 10%
  Zn: 3.000ppm; Bo: 5.000ppm; 
  pH: 7, tỷ trọng: 1,2
  Phụ gia đặc biệt: Glycine, Lysine, Axit Glutamic, Methionine, Histidine, Tryosine, Cystine, Proline.Quantity
Quantity: 1 bottle
Công dụng:
 • Giúp hoa trổ đều và đồng loạt, tăng khả năng đậu trái, hạn chế rụng trái, sượng trái, trái lớn nhanh, sáng đẹp.
 • Khi lúa tượng đồng, giúp no đồng, tăng số lượng hạt trên bông, trổ đồng loạt, tránh nghẹt đòng.
 • Giúp phục hồi cây suy yếu, kích thích ra rễ, đâm chồi, xanh cây.
 • Lá non mượt, dày lá, bảo quản lâu.
     

 

Products in this Category

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

- Chống nứt trái, thối trái do thiếu canxi
- Lớn trái, nở gai, múi to
- Hạn chế sơ đen, sượng múi
Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

Duc Thanh 10_ Hữu cơ chính hiệu

- Kích hoạt hệ sinh vật, giúp ra rễ cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second