Hotline: 0935 921 923
Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít - Chống nứt trái, thối trái do thiếu canxi
- Lớn trái, nở gai, múi to
- Hạn chế sơ đen, sượng múi
S000079 Foliar fertilizers Quantity: 1 bottle

Duc Thanh 9_ Siêu lớn trái mít

  • - Chống nứt trái, thối trái do thiếu canxi
    - Lớn trái, nở gai, múi to
    - Hạn chế sơ đen, sượng múiThành phần:
N: 6%, P2O5: 8%, K2O: 10%, Zn: 3.000ppm, Bo: 5.000ppm, pH: 7, Tỷ trọng: 1,2
Bổ sung: Canxi: 1.000ppm, Axit Fulvic: 2%
Phụ gia sinh học đặc biệt
Liều lượng sử dụng:
  • Pha 20 - 30ml/bình 25lít (Chai 1 lít pha 4 - 5 phuy 200lít nước).
  • Phun từ giai đoạn đậu trái đến trái đang phát triển, lớn trái, định kỳ 7 - 10 ngày/lần.
     

 

Products in this Category

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Thúc trái lớn nhanh - tăng kích cỡ tối đa

Nuôi trái lớn nhanh, đồng đều, chắc, nặng, đẹp màu
Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh

Tạo mầm hoa, ra hoa cực mạnh


Phân bón lá siêu tạo mầm hoa ra hoa cực mạnh
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second