Hotline: 0935 921 923
Canxi Bo Gold Canxi Bo Gold Canxi Bo Gold S000064 Foliar fertilizers Quantity: 0 bottle

Canxi Bo Gold

  • Canxi Bo GoldCanxi Bo Gold
     

 

Products in this Category

Dưỡng Lớn Trái Non

Dưỡng Lớn Trái Non

Dưỡng lớn trái non
DT6

DT6

Phân bón lá chuyên dùng cho lúa
- Cứng cây, chắc hạt.
- Vô gạo cực nhanh.
- Chín chắn tới cậy.
- Vàng sáng, bóng mẩy.
 
You did not use the site, Click here to remain logged. Timeout: 60 second